• Zamówienia

Kanalizacja to NIE śmietnik

Pracownicy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bochni ze studzienek kanalizacyjnych potrafią czasem wyciągnąć naprawdę niezwykłe rzeczy np: stare szmaty, materiały higieniczne (pampersy, wkładki), odpady kuchenne, buty – to tylko niektóre z przedmiotów, które zamiast na składowisko śmieci trafiają do kanałów.

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Czasami mieszkańcy naszej gminy traktują sieć kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić dosłownie wszystko. Dlatego też ze studzienek kanalizacyjnych wyławiane są takie rarytasy jak: ziemniaki, odzież czy mopy.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Zakład na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego samochodu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli  obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodno kanalizacyjnej obciążające Zakład ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

Zgodnie z obowiązującą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 9 pkt 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

 CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO SEDESU?

– włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,

– ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,

– igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może nie tylko boleśnie ukłuć, ale powoduje ryzyko zakażenie np. żółtaczką, bądź wirusem HIV,

– niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,

– materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,

– tłuszczów i olejów, początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykając średnice w rurach. Oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę,

– nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,

– kości, odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

 Każdego roku pracownicy GZWiK usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć. Skutkiem takiego działania jest cofanie się ścieków do budynku, czego konsekwencją może być zalanie mieszkania, ogrodu. Takie zjawisko powoduje straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W związku z powyższym Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bochni zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Bochnia o prawidłowe korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady. Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Kanalizacja to NIE śmietnik

Możliwość komentowania została wyłączona.