• Zamówienia

Oczyszczalnia w Chełmie I

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości Qśr.d = 10,8 m3/d zlokalizowana jest na działce Nr 100 w miejscowości Chełm. Oczyszcza ona ścieki socjalno – bytowe z okolicznych domostw.

Oczyszczalnia w Chełmie I

Możliwość komentowania została wyłączona.