Zamówienia

26.06.2019 r.

Materiały dodatkowe do zapytania ofertowego opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na roboty budowlane  prowadzone pn.  

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice  w gminie Bochnia

znak sprawy: GZWiK.7034.189.2019.

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.