Ogłoszenia

01.12.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

W  NAWIĄZANIU DO DECYZJI  PAŃSTWOWEGO  POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  W  BOCHNI NR 273/2017 Z DNIA 01.12.2017r DOTYCZĄCEGO  JAKOŚCI  WODY  DO  SPOŻYCIA  Z  WODOCIĄGU ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA WOLA NIESZKOWSKA I NIESZKOWICE WIELKIE,

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI SP. Z O.O.  W  SIEDLCU  INFORMUJE  ODBIORCÓW  WODY  W MIEJSCOWOŚCI  NIESZKOWICE WIELKIE I WOLA NIESZKOWSKA  ŻE  WODA  POCHODZĄCA  Z  WODOCIĄGU ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  JEST   PRZYDATNA DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI.

O G Ł O S Z E N I E

W  NAWIĄZANIU DO DECYZJI  PAŃSTWOWEGO  POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  W  BOCHNI NR 258/2017 Z DNIA 17.11.2017r DOTYCZĄCEGO  JAKOŚCI  WODY  DO  SPOŻYCIA  Z  WODOCIĄGU ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA WOLA NIESZKOWSKA I NIESZKOWICE WIELKIE,

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI SP. Z O.O.  W  SIEDLCU  INFORMUJE  ODBIORCÓW  WODY  W MIEJSCOWOŚCI  NIESZKOWICE WIELKIE I WOLA NIESZKOWSKA,   ŻE  WODA  POCHODZĄCA  Z  WODOCIĄGU ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  JEST  WARUNKOWO  PRZYDATNA DO  SPOŻYCIA  PRZEZ  LUDZI.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY  W  BOCHNI NA  PODSTAWIE  SPRAWOZDAŃ  Z  BADAŃ  PRÓBEK  WODY  POBRANYCH
W  DNIU  14.11.2017 r.  STWIERDZIŁ,  ŻE WODA  NIE  SPEŁNIA    WYMAGAŃ  OKREŚLONYCH  W ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA  ZDROWIA
Z  DNIA  13.11.2015 r.  W SPRAWIE  JAKOŚCI  WODY  PRZEZNACZONEJ  DO  SPOŻYCIA  PRZEZ LUDZI  Z  UWAGI  NA  PRZEKROCZENIE  DOPUSZCZALNEJ  WARTOŚCI  MĘTNOŚCI

 

SPOŻYWANIE  WODY  O  STWIERDZONYCH  WARTOŚCIACH  MĘTNOŚCI  NIE  STANOWI  ZAGROŻENIA  DLA  ZDROWIA  OSÓB  Z  NIEJ  KORZYSTAJĄCYCH.   

 

17.11.2017r.

K O M U N I K A T

W nawiązaniu do Decyzji nr 259/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni
z dnia 17 listopada 2017 r. Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że woda z wodociągu grupowego na terenie miejscowości Siedlec, Moszczenica, Chełm
i Gierczyce

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

16.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do Decyzji nr 255/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 16.11.2017 r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że

WODA JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA

na terenie miejscowości Siedlec, Moszczenica, Chełm i Gierczyce (poniżej kościoła)

aż do odwołania.

W związku z powyższym w dniu 16.11.2017 r. Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu została wyłączona z eksploatacji a woda dostarczana jest mieszkańcom z wodociągu grupowego zasilanego z MPWiK Sp. z o.o. Bochnia.

Jednocześnie informujemy, że woda w butelkach dostępna jest
w punktach:

Siedlec 250 – Stacja Uzdatniania Wody

Chełm – ŚWIETLICA WIEJSKA

Moszczenica – DOM LUDOWY OSP

Gierczyce – Parking przy kościele.

26.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  USUWANIEM AWARII NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  DNIU  27.10.2017 r. tj. PIĄTEK OD  GODZ.
800  DO  1300  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH         W  MIEJSCOWOŚCI

NIESZKOWICE MAŁE, STRADOMKA, BUCZYNA.

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

13.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  MODERNIZACJĄ SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  DNIU  14.09.2017 r. tj. CZWARTEK OD  GODZ.
800  DO  1100  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  W  MIEJSCOWOŚCI

MOSZCZENICA (od świetlicy w stronę Łapczycy i A4)

 

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

 

11.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  MODERNIZACJĄ SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  DNIU  13.09.2017 r. tj. ŚRODA OD  GODZ.
900  DO  1300  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH         W  MIEJSCOWOŚCI

STANISŁAWICE

 

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

 

25.08.2017r.

DECYZJA nr 156/17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

stwierdza

wygaśnięcie decyzji nr 38/17 z dnia 03 marca 2017r., znak:   NHK-430-01-09-4/17, oraz

orzeka

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec opartego na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Siedlec Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łapczyca

Kliknij tutaj, aby zobaczyć Decyzję nr 156/17


05.07.2017r.

K O M U N I K A T

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza,

że od dnia 1 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bochnia, która obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 31 lipca 2018 roku.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualny komunikat odnośnie zmiany taryfy


02.03.2017r.

K O M U N I K A T

W nawiązaniu do Decyzji nr 38/17

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

z dnia 02 marca 2017r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

informuje,

że woda z wodociągu grupowego na terenie miejscowości:

Siedlec, Moszczenica, Chełm i Gierczyce

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Komentarze są wyłączone.