Ogłoszenia

13.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  MODERNIZACJĄ SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  DNIU  14.09.2017 r. tj. CZWARTEK OD  GODZ.
800  DO  1100  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  W  MIEJSCOWOŚCI

MOSZCZENICA (od świetlicy w stronę Łapczycy i A4)

 

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

 

11.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  MODERNIZACJĄ SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  DNIU  13.09.2017 r. tj. ŚRODA OD  GODZ.
900  DO  1300  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH         W  MIEJSCOWOŚCI

STANISŁAWICE

 

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

 

25.08.2017r.

DECYZJA nr 156/17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

stwierdza

wygaśnięcie decyzji nr 38/17 z dnia 03 marca 2017r., znak:   NHK-430-01-09-4/17, oraz

orzeka

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec opartego na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Siedlec Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łapczyca

Kliknij tutaj, aby zobaczyć Decyzję nr 156/17


05.07.2017r.

K O M U N I K A T

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza,

że od dnia 1 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bochnia, która obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 31 lipca 2018 roku.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualny komunikat odnośnie zmiany taryfy


02.03.2017r.

K O M U N I K A T

W nawiązaniu do Decyzji nr 38/17

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

z dnia 02 marca 2017r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

informuje,

że woda z wodociągu grupowego na terenie miejscowości:

Siedlec, Moszczenica, Chełm i Gierczyce

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Komentarze są wyłączone.