Ogłoszenia

 11.07.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do Decyzji nr 107/19  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 11.07.2019 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że

WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie na terenie miejscowości:

 WOLA NIESZKOWSKA  i NIESZKOWICE WIELKIE (DROGA POD POMNIK LOTNIKÓW I W STRONĘ OLCHAWY).

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do:  przygotowywania posiłków,  mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów,

mycia naczyń kuchennych, kąpieli noworodków i niemowląt

Woda bez przegotowania może być stosowana do: codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

10.05.2019 r.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.

 

Komentarze są wyłączone.