Ogłoszenia


30.03.2020 r.

20.03.2020 r.


13.03.2020 r. – ogłoszenia specjalne dla Klientów GZWIK Sp. z o.o.

10.01.2020 r.


10.05.2019 r.


 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.


 

 

Komentarze są wyłączone.