Ogłoszenia

26.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SP. Z O.O.  INFORMUJE,  IŻ  W  ZWIĄZKU
Z  MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIAGOWEJ

W  DNIU  26.04.2018 r. tj. CZWARTEK OD  GODZ.
800  DO  1300  NASTĄPI  PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY
DO  GOSPODARSTW  DOMOWYCH    W  MIEJSCOWOŚCI

SIEDLEC ( od bazy P. Miąsko do P. Wintra).

PROSIMY  MIESZKAŃCÓW  O  WCZEŚNIEJSZE  ZABEZPIECZENIE  NIEZBĘDNEJ ILOŚCI  WODY  DLA  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  NA  CZAS  PRZERWY  W  DOSTAWIE.

ZA  POWSTAŁE  NIEDOGODNOŚCI  PRZEPRASZAMY !!!

 

05.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o. informuje mieszkańców wsi Bessów i Cerekiew, że od dnia 05.03.2018 roku zostanie uruchomiona nowo wybudowana kanalizacja sanitarna.

W celu odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych mieszkańców, którzy mają stworzone warunki do podpięcia należy:

  1. Przed przyłączeniem swoich budynków do kolektora kanalizacji sanitarnej należy złożyć do Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. wniosek o zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych oraz wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

            2.  Wykonać przykanalik od budynku do studzienki rewizyjnej wykonanej w ramach sieci kanalizacyjnej.

Przykanalik należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru przedstawicielowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. – powiadomienie telefoniczne na numer 14/61-222-70.

  1. Po odbiorze przykanalika, a przed jego włączeniem, zostanie zawarta umowa pomiędzy dostawcą ścieków a GZWiK sp. z o.o. określająca zasady odprowadzania ścieków.

           4. Odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej ścieków i osadów pochodzących z dotychczasowych zbiorników wybieralnych jest zabronione z uwagi na wysoki stopień ich zagnicia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.

 

Komentarze są wyłączone.