Oczyszczalnia w Chełmie II

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości Qśr.d = 10,8 m3/d zlokalizowana jest na działce Nr 51 i 50/2 w miejscowości Chełm. Oczyszcza ona ścieki socjalno – bytowe z okolicznych domostw.

Oczyszczalnia w Chełmie II

Komentarze są wyłączone.