Druki do pobrania

1. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

2. Protokół przeglądu

3. Inwentaryzacja powykonawcza + szkic z domiarem

4. Tytuł prawny stwierdzający własność budynku (akt własności lub wyciąg z księgi wieczystej)

5. Atesty na materiały potwierdzone za zgodność z oryginałem

6. Dowód osobisty i nr NIP.

Komentarze są wyłączone.