• Zamówienia

Dla Odbiorców

Zgłoś stan wodomierza wypełniając poniższy formularz

Imię i nazwisko odbiorcy

Adres odbiorcy (miejscowość i numer domu)

Adres e-mail zgłaszającego

Data odczytu

Odczyt wodomierza

Sposób doręczenia faktury

Komentarze są wyłączone.