Kadra

Prezes Zarządu
mgr inż. Mirosław Jankowicz
Kieruje Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Główny Księgowy Zakładu
mgr Jolanta Pacholec – Wszołek
Sprawy z zakresu gospodarki finansowej zakładu


Starszy Inspektor
Alicja Maliszczak
Sprawy z zakresu fakturowania i rozliczania należności za wodę i ścieki oraz sprawy kadrowe zakładu


Inspektor
mgr inż. Monika Janik
Sprawy z zakresu wydawania warunków technicznych oraz sprawozdawczości zakładu


Inspektor
Grzegorz Data
Sprawy z zakresu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz odbiorów technicznych


Inspektor
mgr Katarzyna Oświęcimka
Sprawy z zakresu kadr i płac

 

Komentarze są wyłączone.