• Zamówienia

Realizacje

 

 30.03.2020 r.

Spółka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30.03.2020 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice w gminie Bochnia.

 
26.06.2019 r.

Materiały dodatkowe do zapytania ofertowego opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na roboty budowlane  prowadzone pn.  

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice  w gminie Bochnia

znak sprawy: GZWiK.7034.189.2019.

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.