Ogłoszenia


28.09.2020 r. 

Zmiana wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje tutaj.

 


25.09.2020 r.


20.05.2020 r. – zmiana cen i opłat za wodę i ścieki

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją nr KR.RET.070.183.2018 z dnia 27.04.2018 r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie działalności GZWiK sp. z o.o. na okres 3 lat.

W związku z powyższym od dnia 29.05.2020 r. do dnia 28.05.2021 r. obowiązywać będą następujące
ceny i opłaty:

 I Grupa Taryfowa – Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)

  • cena za 1 m3 dostarczonej wody  4,17 zł / m3 + Vat 8%
  • cena opłaty abonamentowej 6,50 zł/ miesiąc + Vat 8%
  • cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł / m3 + Vat 8%
  • cena opłaty abonamentowej 1,00 zł/ miesiąc + Vat 8%

II Grupa Taryfowa – Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) i inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

  • cena za 1 m3 dostarczonej wody  4,17 zł / m3 + Vat 8%
  • cena opłaty abonamentowej 10,00 zł/ miesiąc + Vat 8%
  • cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł / m3 + Vat 8%
  • cena opłaty abonamentowej 3,00 zł/ miesiąc + Vat 8%

13.03.2020 r. – ogłoszenia specjalne dla Klientów GZWIK Sp. z o.o.


Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.


 

 

Komentarze są wyłączone.