• Zamówienia

Ogłoszenia

10.06.2024 r. 


27.11.2023 r. 


02.06.2023 r. 


24.05.2021 r. 


28.09.2020 r. 

Zmiana wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje tutaj.


Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.


26.04.2024 r. 


27.11.2023 r. 


02.06.2023 r. 


24.05.2021 r. 


28.09.2020 r. 

Zmiana wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje tutaj.


Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.


Możliwość komentowania została wyłączona.