• Zamówienia

Ogłoszenia

24.05.2021 r. 


06.04.2021 r. 


01.04.2021 r. 


25.03.2021 r. 


25.02.2021 r. 


10.02.2021 r. 


22.01.2021 r. 


28.09.2020 r. 

Zmiana wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje tutaj.

 

 


Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:

    „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.


 

 

Komentarze są wyłączone.