• Zamówienia

Taryfy opłat


28.09.2020 r. – zmiana wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Poniższe stawki zaczną obowiązywać od dnia 6 października 2020 roku.

 

Dokumenty do pobrania:


 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza,

że od dnia 29 maja 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bochnia

Aktualny komunikat odnośnie zmiany taryfy


Komentarze są wyłączone.